Как присоединиться?

Новости

Кожны з нас можа выкарыстоўваць прынцыпы Эка-арта ў сваёй творчасці і ў паўсядзённым жыцці. У творчасці можна ўжываць экалагічныя матэрыялы, якія зроблены з аднаўляльных рэсурсаў. Можна дарыць непатрэбным ўжо рэчам другое жыццё – замест таго, каб іх выкідваць, ператвараць іх у нешта новае.

Казаць пра пробемы прыроды ці натхняцца прыродай – гэта таксама Эка-арт.

Каждый из нас может использовать принципы Эко-арта в своём творчестве и в повседневной жизни. В творчестве можно применять экологичные материалы, которые сделаны из возобновляемых ресурсов. Можно дарить ненужным уже вещам вторую жизнь —  вместо того, чтобы их выбрасывать, превращать их во что-то новое.

Говорить о пробемах природы или вдохновляться природой — это тоже Эко-арт.

Each of us can use the principles of eco-art in his work and in daily life. In our work we can be use  environmentally friendly materials that are made from renewable resources. You can also give unnecessary things a second life – rather than throw them away, turn them into something new.

To talk about probems of nature or to be inspired by nature is also eco-art.

Jeder von uns kann die Prinzipien der Öko-Kunst in seiner schöpferischen Arbeit und im täglichen Leben verwenden. In schöpferischer Arbeit kann man umweltfreundliche Materialien benutzen, die aus nachwachsenden Rohstoffen geschafft sind. Sie können bereits unnötigen Dingen ein zweites Leben geben — anstatt sie wegzuwerfen, sie in etwas Neues umsetzen.

Über die Natur-Probleme zu sprechen oder von der Natur inspiriert werden lassen ist auch Öko-Kunst.

Каждый из нас может использовать принципы Эко-арта в своём творчестве и в повседневной жизни. В творчестве можно применять экологичные материалы, которые сделаны из возобновляемых ресурсов. Можно дарить ненужным уже вещам вторую жизнь —  вместо того, чтобы их выбрасывать, превращать их во что-то новое.

Говорить о пробемах природы или вдохновляться природой — это тоже Эко-арт.